HÀNH ĐỘNG TĂNG TỐC VÀ CHUẨN BỊ VỀ ĐÍCH 2022

06 HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

1.    Luôn nhắc nhởMục tiêu chung của Công ty năm 2022”: gồm 05 mục tiêu chính

–       Tài chính: Đạt doanh thu và lợi nhuận đặt ra từ cuộc họp đầu năm

–       Hệ thống quản lý chất lượng:         

+ Chất lượng dịch vụ;

+ Áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 17020;

+ Đáp ứng yêu cầu khách hàng.

–       Nguồn lực:

+ Nhân sự : đào tạo, đánh giá phát triển và đo lường sự hài lòng của nhân viên đối với chính sách của Công ty;

+ Máy móc thiết bị, công dụng cụ đảm bảo cung ứng theo yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

–       Khách hàng:

+ Mở rộng thị phần, thị trường trong nước: tăng số lượng khách hàng, tăng dịch vụ cung ứng;

+ Đo lường sự hài lòng của Khách hàng.

–       Mục tiêu khác:

+ Áp dụng KPI trong toàn hệ thống công ty;

+ Phát triển giá trị thương hiệu.

2. Mỗi cá nhân tự đặt ra mục tiêu của chính mình. 

Mục đích: tạo động lực cho mỗi CBNV thực hiện và hoàn thành.

Giá trị mang lại: Mỗi CBNV đều nắm và hiểu được định hướng và chiến lược của Công ty để cùng nhau thực hiện và hoàn thành, Công ty đạt được mục tiêu đề ra, cá nhân đạt được giá trị của bản thân. Tất cả các mục tiêu cá nhân phải:

+ Phù hợp với mục tiêu chung

+ Đo lường được, thực tế và chắc chắn đạt được

3. Mục tiêu phải được đo lường theo thời gian

Mỗi nhân viên nên chia nhỏ và đặt ra mục tiêu hàng tuần, tháng, hàng quý,… Mục tiêu nên gắn với thời gian cụ thể để đo lường hiệu quả công việc.

4. Đặt cả mục tiêu lớn lẫn mục tiêu nhỏ

Hãy thiết lập cả các mục tiêu lớn để xác định những gì mà chúng ta muốn thực hiện tổng thể và các mục tiêu nhỏ để giúp chúng ta đạt được điều đó. Bằng cách hãy thiết lập và theo dõi các mục tiêu nhỏ, bạn sẽ có khả năng duy trì tập trung tốt hơn để thực hiện mục tiêu lớn.

Hãy thiết lập mục tiêu nhỏ làm tiền đề cho mục tiêu lớn

5. Khuyến khích trách nhiệm:

Phòng nên có một cuộc họp vào đầu tháng để mỗi thành viên xem xét và phát biểu các mục tiêu mà đã đạt được vào tháng trước: đưa ra cách thức thực hiện và nêu mục tiêu trong tháng tới. Mỗi cá nhân đưa ra quan điểm, ý kiến đóng góp xây dựng,… từ đó Lãnh đạo tổng hợp kết luận phương pháp tốt nhất, phù hợp nhất cho mỗi CBNV thực hiện.

6. Khen ngợi những đóng góp tích cực dù nhỏ

Thông qua cuộc họp, biểu dương tinh thần cá nhân hoàn thành tốt, xuất sắc, đồng thời cũng đôn đốc nhắc nhở các CB khác đang chưa hoàn thành mục tiêu tháng trước và cần có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Tiến hành đánh giá thưởng phạt phân minh để khuyến khích và tạo động lực phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng ký tư vấn