Giám Định Xăng Dầu, Khí, Hóa Chất

Chuẩn mực - kịp thời

Giám định Khối lượng/Chất lượng Xăng dầu và các sản phẩm xăng dầu, Khí hoá lỏng LPG, Nhựa đường, và Hoá chất các loại (sau đây gọi tắt là hàng hoá)

Giám định Khối lượng/Chất lượng hàng hoá tại Tàu/Sà lan xuất nhập khẩu, vận chuyển trong nước, thực hiện kiểm tra đo tính hàng hoá tại Tàu, Kiểm soát, hạn chế tối đa hao hụt/rủi ro/thất thoát liên quan đến khối lượng/chất lượng hàng hoá có thể xảy ra trong toàn bộ quá trình giao nhận hàng, thông báo kịp thời cho Quý khách hàng nắm về thông tin liên quan đến hàng hoá để có hướng/kế hoạch xử lý kịp thời giữa các bên liên quan.

Giám định khối lượng/Chất lượng tại các Kho/Bồn Bể chứa, Nhà máy Lọc hoá dầu, các Phương tiện vận chuyển đường bộ (xe Xitec). Nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý hàng hoá của Quý khách trong công tác mua bán về khối lượng cũng như về chất lượng hàng hoá.

Giám định khối lượng xăng dầu trên các phương tiện vận tải (Carrier) trong quá trình xếp/dỡ hàng từ Kho-Bồn chứa xuống (Carrier) hoặc dỡ hàng từ (Carrier) lên Bồn chứa, hoặc giám định khối lượng/chất lượng chuyển tải hàng hoá từ Tàu mẹ sang các Tàu/Sà lan nhận hàng và bơm lên các Bồn chứa,…

Tất cả các công việc được tuân thủ theo đúng các Quy trình/ phương pháp do Danacontrol xây dựng và ban hành, dựa trên các Tiêu chuẩn của Việt Nam (TCVN) và Quốc tế (ASTM). Kết quả thu nhận được trong quá trình giám định được lập trên các biểu mẫu/ấn chỉ mang tính khoa học, chuyên nghiệp, đảm bảo tính chính xác và khách quan.

Việc kiểm tra thử nghiệm chất lượng hàng hoá được thực hiện trong các phòng thử nghiệm đã được công nhận VILAS với trang thiết bị đo đạc chuyên ngành hiện đại. Mẫu đại diện cho lô hàng được các thử nghiệm viên thực hiện kiểm tra theo các phương pháp của các Tiêu chuẩn quốc tế như ASTM, ISO, BS… để xác định chính xác các chỉ tiêu kỹ thuật.

Chứng thư giám định về khối lượng/chất lượng hàng hoá của Danacontrol ban hành dựa trên cơ sở kết quả thực hiện tại hiện trường/ kiểm tra phân tích kỹ thuật tại các Phòng Thử nghiệm đảm bảo cho mục đích bảo vệ quyền lợi chính đáng của Quý khách hàng trong hoạt động kinh doanh/sản xuất, góp phần giải quyết các tranh chấp và chống gian lận trong các khâu giao nhận, vận chuyển, bảo quản,… hàng hoá.


Các Khách Hàng:

Previous
NextBa bước giản đơn, Quý Khách sẽ được tư vấn kịp thời và chuẩn xác:

Bước 1: Khách hàng gửi yêu cầu tại trang liên hệ

Bước 2: Quý khách điền các thông tin liên quan như nêu rõ thời gian và địa điểm giám định, người liên hệ; dự kiến thời gian xếp, dỡ hàng, các thông tin về phương tiện vận tải; lô hàng v.v…

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ thông tin, Quý khách vui lòng nhấn vào nút “Gửi Yêu Cầu” để gửi yêu cầu.

Ngay sau khi nhận được yêu cầu giám định qua hình thức Online này, chúng tôi sẽ liên hệ ngay với Quý khách và hỗ trợ tư vấn sớm nhất!

Danacontrol tận tâm phục vụ!