Trang tuyển dụng

Nhân viên Phòng Nghiệp Vụ (Được đào tạo) Chúng tôi đang cần tuyển dụng nhân viên PHÒNG NGHIỆP VỤ (sẽ được đào tạo nếu chưa có

Tuyển dụng tháng 4.2023

Tuyển dụng tháng 4.2023

Do nhu cầu công việc, hiện nay chúng tôi – Danacontrol đang cần tuyển gấp các vị trí như sau: 1. Số lượng: 02 nhân

TUYỂN DỤNG THÁNG 9 2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Để đáp ứng như cầu công việc hiện nay và trong thời gian đến, Công ty chúng tôi đang cần tuyển

Tuyển dụng Giám định viên

Căn cứ tình hình công việc hiện nay chúng tôi – Công ty CP Giám định và Kiểm định Danacontrol cần tuyển nhân viên như

Thông báo Tuyển dụng T9.2021

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Để đáp ứng như cầu công việc hiện nay và trong thời gian đến, Công ty chúng tôi đang cần tuyển