GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA-HÀNG HẢI

Chất lượng - Uy tín

Giám định khối lượng/chất lượng, tình trạng, xuất xứ, quy cách bao bì/đóng gói,…đối với các loại hàng hoá: Nông – Lâm – Khoáng sản phục vụ cho nhu cầu xuất nhập khẩu của Quý khách hàng trong và ngoài nước; giám định kín chắc hầm hàng, tình trạng hầm hàng (holds condition); giám định khả năng an toàn và tình trạng tàu biển (full condition); giám định tình trạng Tàu trước/sau khi thuê; giám định on-offhire bunker,… .

1. Việc xác định khối lượng dựa trên nhiều phương pháp:

2. Phương pháp xác định khối lượng tại Tàu bằng phương pháp đo mớn nước (Draft survey)

3. Đối với các mặt hàng đóng bao, kiện,… được xác định khối lượng kiểm đếm (tally survey)

4. Phương pháp xác định khối lượng hàng hoá qua cân tại Cầu Cảng dỡ hàng hoặc tại Cân của Nhà máy,…

5. Lấy mẫu kiểm tra phân tích chất lượng: Tuỳ từng mặt hàng cụ thể mà có phương pháp lấy mẫu riêng biệt, đảm bảo mẫu mang tính đại diện chung cho cả lô hàng:

6. Lấy mẫu ngẫu nhiên: …

7. Lấy mẫu theo tỷ lệ: …

8. Lấy mẫu theo lớp: …

1. Kiểm tra tình trạng hàng hoá trước và sau khi xếp/dỡ hàng;

2. Kiểm tra xuất xứ hàng hoá xuất nhập khẩu;

3. Kiểm tra quy cách đóng gói/bao bì hàng hoá;

4. Giám định hàng hải: giám định kín chắc hầm hàng, tình trạng hầm hàng (holds condition), full condition, on-offhire bunker,…:

5. Kiểm tra độ kín chắc của hầm hàng, tình trạng hầm hàng trước khi xếp hàng;

6. Kiểm tra điều kiện an toàn của Tàu, tính pháp lý, tính an toàn và sự phù hợp trong quy định của Luật Hàng hải,…

7. Xác định khối lượng nhiên liệu trên Tàu trước và sau khi cho thuê,…

Tất cả các hạng mục công việc thực hiện đều dựa trên các Quy trình/hướng dẫn do Công ty Danacontrol xây dựng và ban hành.  Kết quả thực hiện/Chứng thư giám định của Danacontrol luôn đảm bảo sự trung thực, khách quan và chính xác, là cơ sở pháp lý để Quý khách hàng sử dụng cho công tác hoạt động giao thương với các bên liên quan.

Với phương châm: tận tâm tận lực, chúng tôi sẽ mang lại cho Quý khách hàng giá trị cộng thêm với những giải pháp phù hợp và tối ưu cho từng khách hàng và với mức chi phí tiết kiệm và cạnh tranh nhất.


Các Khách Hàng:

Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Previous
NextBa bước giản đơn, Quý Khách sẽ được tư vấn kịp thời và chuẩn xác:

Bước 1: Khách hàng gửi yêu cầu tại trang liên hệ

Bước 2: Quý khách điền các thông tin liên quan như nêu rõ thời gian và địa điểm giám định, người liên hệ; dự kiến thời gian xếp, dỡ hàng, các thông tin về phương tiện vận tải; lô hàng v.v…

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ thông tin, Quý khách vui lòng nhấn vào nút “Gửi Yêu Cầu” để gửi yêu cầu.

Ngay sau khi nhận được thông tin của Quý Khách, chúng tôi sẽ liên hệ ngay và sẽ hỗ trợ tư vấn sớm nhất!

Danacontrol Tận tâm phục vụ!