GIÁM ĐỊNH TỔN THẤT HÀNG HÓA

Nhanh chóng-chính xác

1.) Xác định tình trạng thực tế của hàng hoá.

2.) Xác định số, khối lượng hàng tổn thất.

3.) Xác định mức độ tổn thất, nguyên nhân gây nên tổn thất (nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp).

4.) Tư vấn cho Khách hàng/ Người yêu cầu giám định biện pháp xử lý và ngăn ngừa tổn thất lây lan (hạn chế tổn thất).

5.) Cấp Chứng thư giám định về tổn thất để làm căn cứ đòi bồi thường.

Khi phát hiện tổn thất hàng hoá cần phải giám định ngay tại cảng dỡ hàng hoặc tại kho nhận hàng cuối cùng trước khi di chuyển hàng hoá từ tàu về kho cuối cùng, như vậy sẽ dễ dàng hơn cho việc xác định đúng nguyên nhân tổn thất cũng như mức độ thiệt hại. Hơn nữa là chứng thư giám định tổn thất sẽ có hiệu quả pháp lý cao hơn trong việc đòi bồi thường.

Do hiểu được tầm quan trọng của vấn đề này, chúng tôi luôn có mặt và sẵn sàng hỗ trợ bạn NGAY LẬP TỨC. Chỉ cần gọi vào số hotline hoặc điền thông tin vào phiếu gửi yêu cầu online tại trang web này, bạn sẽ nhận được những tư vấn hỗ trợ kịp thời và tối ưu nhất!


Các Khách Hàng:

Previous
Next

Danacontrol Tận tâm phục vụ