GIÁM ĐỊNH MÁY MÓC THIẾT BỊ CŨ NHẬP KHẨU

Nhanh chóng-chính xác
ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH:  Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, bao gồm cả linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng có mã số HS thuộc Chương 84 và Chương 85 quy định tại danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
– Giám định số lượng, chất lượng, tình trạng hàng hóa;
– Giám định chủng loại;
– Giám định xuất xứ hàng hóa;
– Giám định tính đồng bộ;
– Giám định tính chuyên dùng, phạm vi sử dụng;
– Giám định tổn thất;
– Thẩm định giá máy móc thiết bị phục vụ cho mục đích xem xét, ký kết hợp đồng nhập khẩu, góp vốn kinh doanh bằng máy móc thiết bị, hoạt động cầm cố/ cho vay.

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

Quyết định Số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. 

Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 về việc quy định  nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH:

Giám định về số lượng, chất lượng còn lại,  chủng loại, xuất xứ, năm sản xuất, nơi sản xuất.

Đánh giá tiêu chuẩn sản xuất  phù hợp với TCVN, QCVN hoặc tiêu chuẩn các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.


Các Khách Hàng:

Click Here
Click Here
Click Here
Previous
Next

Danacontrol Cam kết phục vụ