Danacontrol tác nghiệp mùa dịch Covid 19

Mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp và nguy hiểm, Danacontrol vẫn luôn xung kích, với tiêu chí đáp ứng kịp thời cho Quý Khách, tuân thủ nghiêm ngoặc về An toàn Phòng chống dịch Covid 19, thực hiện chuẩn mực 5K cũng như tuân thủ quy định phòng chống dịch nơi công tác. Công việc diễn ra nhanh chóng và đạt kết quả mỹ mãn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng ký tư vấn